React

react logoVývoj použiteľných riešení pre výstavbu nových budov, ktoré možno zhotoviť pričom najväčšom možnom využití regionálne dostupných zdrojov ako energeticky

nulové, resp. plusové domy.

Preskúmanie potenciálu úspor u existujúcich budov a nájdenie použiteľných

riešení pre ich rekonštrukciu.

Spracovanie príručky pre rekonštrukciu budov.

Vyvinutie konceptu školení ako aj pilotného vzdelávania energetických poradcov v

oblasti výstavba nových a rekonštrukcia starých budov.

Výroba, testovanie a skúmanie obnoviteľných nosičov energie z regionálne

dostupných biogénnych zdrojov, ako aj z odpadov, pre oblasti doprava (mobilita) a

získavanie tepla. Pre viac informácií: http://www.react-ite.eu/

 

Operačný program

CBC_SK-AT

Obdobie realizácie projektu

01.08.2012 - 31.12.20

 

Celkový rozpočet projektu

1 016 581,67 EUR

Celkový rozpočet projektu pre AKS

29 840 EUR

Spolufinancovanie

5% (1 492 EUR)

Partneri projektu

-        TOB Austria

-        FH Burgenland, Austria

-        AKS, Slovensko

-        EnCoBA, Malacky, Slovensko

-        TT SK, Slovensko

-        STU Bratislava, Slovensko