Zmluvy

Február 2017

FA17018 Constrast Consulting Praha

FA1700032 HESAN

FA19117081 INEKON

FA19117082 INEKON

FA19117083 INEKON

Január 2017

Objednávka HESAN

December 2016

ZMLUVA Contrast Consulting Praha

ZMLUVA INEKON SYSTEMS

November 2016

Faktúra - INEKON SYSTEMS

Objednávka - INEKON SYSTEMS

Jún 2016

Dodatok č. 3 k zmluve AKS - TT-IT, internetové služby

Máj 2016

Zmluva AKS a mesto Trnava - Podpora polytechnického vzdelávania na základných školách

Marec 2016

Zmluva o spolupráci na realizácii projektu medzi AKS a Qintec, a.s.

Február 2016

Secours - zmluva účtovníctvo na rok 2016

Zmluva o budúcej zmluve AKS a Mtf STU

Január 2016

Nájomná zmluva_mesto Trnava

December 2015

Luxina, s.r.o. - Dodatok ku zmluve oupratovacích službách

Zmluva TT KOMFORT, s.r.o. - Ukončenie nájmu priestorov

Dodatok ku zmluve TT IT, s.r.o., internetové služby

Júl 2015

Štúdie _projekt Fast in Charge

Jún 2015

Zmluva AKS a SOŠE Trnava - projekt "Slnko naše každodenné"

Zmluva AKS a TTSK_Zorganizovanie kempu pre žiakov stredných škôl

Apríl 2015

Zmluva AKS - účtovníctvo

December 2014

Zmluva ZAP_AKS_reštrukturalizácia AKS

Zmluva s Zväzom automobilového priemyslu - vytvorenie návrhu transformácie a prípravy na povolanie a vytvorenie analýzy inovačného a výskumného potenciálu pre sektor automobilového priemyslu

Október 2014

Zmluva o poskytnutí účtovníckych služieb Entapay - AKS

Apríl/Máj 2014

Zmluva o poskytnutí lektorských služieb_Automotive bez hraníc_Innov8 s.r.o. a dodatok

Apríl 2014

Zmluva o dielo_Automotive bez hraníc_doc. Ján Lešinský CSc.

Apríl 2014

Zmluva o poskytnutí lektorských služieb_Automotive bez hraníc_Inekon Systems s.r.o.

Marec 2014

Zmluva o poskytnutí služieb_Polakovičová

Február 2014

Zmluva o poskytnutí služieb LUXINA - AKS

Október 2013

Zmluva o poskytnutí služieb Entapay - Automotive bez hraníc_AKS

Január 2013

Zmluva o poskytnutí služieb MTF STU - AKS

Zmluva o poskytnutí služieb CellQos - AKS

Zmluva o poskytnutí služieb Inform - AKS

December 2012

Zmluva o poskytnutí služieb Qintec - AKS

Október 2012

Zmluva o poskytnutí služieb RRA Šamorín - AKS

Zmluva o poskytnutí služieb RTU - AKS

Jún 2012

Zmluva o poskytnutí služieb AutoNet - AIEC

Zmluva o poskytnutí služieb AIEC - AKS

Zmluva o poskytnutí služieb Centaures - AKS

Máj 2012

Dodatok z zmluve - poskytnutie návratnej finančnej pomoci

Apríl 2012

Zmluva o poskytnutí služieb - AUTOCLUSTERS - Alphe euroservise

Zmluva o poskytnutí služieb ACCENTROPE - Erasmus

Marec 2012

Zmluva o poskytnutí služieb AUTONET - Kerhatová

Zmluva o poskytnutí služieb ACCENTROPE - Kerhatová

Január 2012

Zmluva o poskytnutí služby AKS_Zuzana Kerhatová

Zmluva o poskytnutí služby AUTOCLUSTERS_ARD

 

Marec 2011

03_2011_Zmluva-AKS_Mesto-TT

Február 2011

Január 2011