News

Event news Upcoming

No events

Events Latest

No events

Calendar News

July 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

„Slovensko-srbské informačné fórum 2016“

„Slovensko-srbské informačné fórum 2016“ Pod záštitou J.E.p. Dagmar Repčekovej Veľvyslankyne SR v Srbsku sa dňa 24. Októbra 2016 v Srbsku v Belehrade na pôde veľvyslanectva SR konalo Slovensko-srbské fórum. Hlavnými diskutovanými témami podujatia boli: Prenos slovenských skúseností z modelovania výskumného a inovačného prostredia IKT a inovácie pre rozvoj automobilového priemyslu a spolupráca klastrov. Predmetom fóra bol Výskum a inovácie pre potreby praxe – úloha štátu a podporné mechanizmy, Výskum a inovácie v automobilovom priemysle a klastre ako prostriedok zintenzívnenia medzinárodnej spolupráce. S príspevkami vystúpili Prof. Dr. Vladimír Popovič, štátny tajomník Ministerstvo školstva Srbskej republiky, ktorý nadviazal na príhovor J.E. p. Dagmar Repčekovej a vyzval inštitúcie k spolupráci. Nasledovali príspevky k danej téme od odborníkov z prostredia Ministerstva hospodárstva SR, „ Slovenský model podpory inovácií a startupového prostredia“, Ing. Alexandra Nagyová, ktorá prezentovala štruktúru podpory. O svoj názor sa podelil aj Asistent prezidenta Hospodárskej komory Srbska Aleksandar Kemiveš, ďalej riaditeľ Inovačného fondu Srbskej republiky Ivan Rokonjac a v neposlednom rade riaditeľ Sekcie podpory vedy CVTI SR Ľubomír Bilský. Z praxe stručne predniesla skúsenosti z univerzitných technologických parkov a inkubátorov pani Ljiljana Ršumovič. V druhej časti fóra s témou „ Klastre ako prostriedok zintenzívnenia medzinárodnej spolupráce“ prezentovali riaditelia Automobilového klastra Slovensko Marek Turanský a Automobilski Klaster Srbije Igor Vitajov, históriu, skúsenosti a činnosť klastrov, ako aj o stanovenie spoločných cieľov na úrovni medzinárodnej spolupráce. Podujatie bolo zavŕšené podpisom Memoranda o spolupráci medzi Automobilovým klastrom Slovensko a Automobilski Klaster Srbije. Po oficiálnej časti programu prebehli rokovania pri okrúhlom stole, kde sme diskutovali o témach ponúk a dopytov na území Srbska. Konkrétne sme diskutovali z Prezidentom KLASTER RIBARSTAVA IKRA AKVAPONIJA pánom Čosovič Miloš o nedostatku lososových rýb na Srbskom trhu počas 114 dňoch pôstnych dňoch kedy Srbi nejedia mäso. Ďalšou možnosťou je rozšírenie spolupráce v ochrane prírodných vodných zdrojov, zážitkového turizmu a využitie vodných zdrojov v priemysle. Báčsky región , spolupráca na cezhraničnú spoluprácu a smerovanie na výmenu skúseností v neposlednom rade možnosť výmenných študijných pobytov, podpora regionálneho rozvoja, rozvoj cestovného ruchu a podpora a zachovanie kultúrneho rozvoja v Báčskom Petrovci podiel Slovákov okolo 80% Záver: 1. Jedným z hlavných prínosov je spolupráca klastrov v súlade s memorandom medzi Automobilovým klastrom Slovensko a Automobilski Klaster Srbije na spoločných projektoch v spoločnom riešení otázok a podpory členov klastrov k medzinárodnej spolupráci. 2. Ďalším krokom je rozvoj spolupráce s KLASTER RIBARSTAVA IKRA AKVAPONIJA možnosti spolupráce na projektoch voda, ochrana prírodných zdrojov vody, využitie vodných zdrojov v priemysle. V prípade pozitívneho rozvoja spolupráce z klastrom získanie nových členov Klastra Regionálneho rozvoja (potenciálny dodávatelia rýb do Srbska) Spolupráca z Regiónom Báčsky Petrovec možným rozvojom Klastra Regionálneho rozvoja. 3. Posledné nemenej dôležité rokovanie s Prof, Ing. Michal Bratko, CSc. Štúdia o neblahých vplyvoch na životné prostredie, nové technológie na zmiernenie škodlivých vplyvov. Používanie malých elektrických vozidiel na každodennú prepravu a získanie nových skúseností a kontaktov pri implementácii nových technológií v kompetencii miest a krajov.