News

Event news Upcoming

No events

Events Latest

No events

Calendar News

May 2018
M T W T F S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

PONUKOVO – DOPYTOVÝ PORTÁL na spoluprácu výskumnej a podnikateľskej sféry

Automobilový klaster – západné Slovensko reagoval na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zameranú na podporu aktivít v oblasti aplikovaného výskumu na „Skvalitňovanie a riadenie technologických procesov a výrobných liniek pre priemysel s využitím najmodernejších riadiacich a informačných systémov“, ktorého výstupom je vytvorenie  Ponukovo – dopytového portálu na spoluprácu výskumnej a podnikateľskej sféry .

Cieľom projektu je zosúladenie potrieb a zefektívnenie spolupráce podnikateľskej sféry a poskytovateľov výskumno-vývojových činností  v oblasti technologických procesov a výrobných liniek s využitím najmodernejších riadiacich a informačných systémov v automobilovom priemysle prostredníctvom interaktívneho nástroja.

Zámerom vytvorenia ponukovo-dopytového portálu je zvýšiť zainteresovanosť podnikateľskej sféry spolupracovať s výskumnou sférou pri transformácií výstupov aplikovaného výskumu a vývoja do technologických procesov a výrobných liniek pre automobilový priemysel, sprístupnenie informácií, poradenstvo a podpora pri zameraní výskumno–vývojových úloh výskumnej sféry, ktoré prispeje k prepojeniu domáceho výskumu s technologickými a inovačnými potrebami podnikateľskej sféry.

Projekt je realizovaný v spolupráci s členmi automobilového klastra – západné Slovensko, s Materiálovo technologickou fakultou STU – Ústavom priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality, ktorá je aktívnym členom Automobilového klastra – západné Slovensko od roku 2008 a so spoločnosťou Qintec s.r.o., technologickou a konzultačnou spoločnosťou zaoberajúca sa hlavne informačnými technológiami a priemyselnou automatizáciou a je členom Automobilového klastra – západné Slovensko od roku 2010.

 Ponukovo - dopytový portál:

 

-      slúži na zadávanie dopytu podnikateľskej sféry

-     poskytuje priestor výskumnej sfére pre na zadávanie ponuky výskumno-vývojových činností

-     je databázou vedeckej sféry, nakoľko poskytuje informácie o vedecko-výskumných inštitúciách a ich technickom vybavení a možnostiach spolupráce s podnikateľskou sférou 

-    je databázou členov automobilového klastra, poskytuje informácie o výskumno-vývojových potrebách členov automobilového klastra vzhľadom na skvalitnenie technologických procesov a výrobných liniek. 

Výsledky projektu budú prezentované v marci 2013 na odbornej konferencii na tému:  „Skvalitňovanie a riadenie technologických procesov a výrobných liniek pre automobilový priemysel“, kde bude portál predstavený všetkým členom Automobilového klastra  - západné Slovensko a taktiež širokej verejnosti.

pozvnka.jpg