Zakladajúci členovia
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Mesto Trnava

mesto
Trnava, jedno z najvýznamnejších miest Slovenska, leží v centre Trnavskej pahorkatiny, v nadmorskej výške 146 m. Od hlavného mesta Slovenskej republiky, Bratislavy, nachádza sa blízko významných európskych miest Viedeň a Budapešť. Mesto zohráva dôležitú úlohu sekundárneho jadra tzv. stredoeurópskeho regiónu, ktorý je súčasťou európskeho produkčného trojuholníka Paríž – Berlín – Viedeň, tvoriaceho základňu európskeho hospodárstva. Kraj leží v geografickom strede Európy a hraničí s troma štátmi: Českom, Rakúskom a Maďarskom. Disponuje nerastnými surovinami, medzi ktorými je aj ropa a zemný plyn. Nielen vďaka tomu patrí medzi najrozvinutejšie regióny. Trnava a jej okolie sa nachádzajú na jednej z hlavných urbanizačných osí Slovenska medzi Bratislavou a Žilinou. Túto hlavnú urbanizačnú os križuje spojnica Slovenska s Moravou. Ťažiskom sídla je polyfunkčné centrum. Základ centrálnej mestskej zóny tvorí historické jadro vymedzené hradbami na východnej a západnej strane.. Bezprostredne na centrum nadväzujú obytné územia s prevažne hromadnou bytovou výstavbou. Špecifické podmienky na bývanie poskytuje miestna časť Modranka s charakterom vidieckeho osídlenia. Od roku 2002 sa mesto člení na 6 mestských častí: Trnava stred, Trnava východ, Trnava sever, Trnava západ, Trnava juh a Modranka. Mesto sa v súčasnosti rozkladá na ploche takmer 72 kilometrov štvorcových. Z hľadiska pozemkov má najväčšie zastúpenie poľnohospodársky fond, ktorý tvorí viac ako 76 percent výmery mesta, z toho asi tri štvrtiny zaberá orná pôda. Trnava je zároveň okresným a krajským mestom. Od decembra 2001 je zároveň sídlom Trnavského samosprávneho kraja.