Pridružený členovia
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Pridružený členovia

vzdelávacia inštitúcia

Ústav polymérov sa aktívne podieľa na príprave a organizácii rôznych vedeckých podujatí. Na tejto stránke sa nachádzajú odkazy na už uskutočnené a rovnako aj na pripravované podujatia, na ktorých sa Ústav podieľal ...

podnikateľský subjekt

poločnosť SimPlan AG bola založená v roku 1992 ako poskytovateľ simulácie podnikových procesov. V súčasnosti ponúka skupina SimPlan komplexné služby simulácie z jedného zdroja: od simulácie projektu pomocou rôznych ...

obchodná komora

Najdôležitejšou úlohou Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK) je podpora obchodných a hospodárskych vzťahov medzi Nemeckom a Slovenskom. Komora je prvým kontaktným miestom pre firmy. SNOPK podporuje ...

podnikateľský subjekt

výroba centrálnej autoelektroniky - poistkových boxov, nosičov relé, poistiek - na báze sekaných pásových spojov a plošných spojov . výroba interiérových a exteriérových svietidiel pre automobilový priemysel . ...

vzdelávacia inštitúcia

Od 1.9.2008 dostala nový názov – Stredná odborná škola v Senici. Zároveň sa začalo s modernizáciou učební a do vyučovacieho procesu sa zavádzajú prostriedky informačno-komunikačných technológií. Práca v SOŠ ...

vzdelávacia inštitúcia

účasná Stredná odborná škola technická v Galante bola založená v r. 1948 s vtedajším názvom Kovovýrobné strojárske učilište na Slovensku. V povojnovom období sa začala rozmáhať mechanizácia poľnohospodárstva, ...

vzdelávacia inštitúcia

Náš tím má 40 členov prevažne zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave a tiež z iných fakúlt. Tím je zároveň členom SASI (Slovenská asociácia strojných inžinierov). Vznikol z iniciatívy študentov v roku 2009. Poslaním ...

podnikateľský subjekt

.- vývoj, konštrucia a výroba lisovacích nástrojov, foriem na vulkanizáciu gumy a kontrolných prípravkov (simulácie lisovania, reverzné inžinierstvo, 3D meranie) - lisovanie plechových dielov - lisy s automatickým alebo ...

podnikateľský subjekt

mplementácia CAx a 3D PLM riešení Dassault Systèmes postaveného na produktoch CATIA, ENOVIA , 3DVIA, DELMIA a SIMULIA - zaisťuje holding Technodat, CAE-systémy, s.r.o. riešenia elektro projekcie a MaR postavené na ...

podnikateľský subjekt

Líder v poskytovaní personálnych služieb. Manažéri ľudských zdrojov sú dnes vystavení vysokému pracovnému nasadeniu a tlaku na ich maximálnu odbornosť. Ako vedúci poskytovateľ personálnych služieb v strednej a ...

podnikateľský subjekt

Posudzovanie zhody výrobkov Posudzovanie zhody podľa EÚ smerníc Nového prístupu a podľa zákona č. 264/1999 Z.z. pre: hračky, stavebné výrobky, kotle, zdravotnícke pomôcky, tlakové zariadenia, elektrické zariadenia, ...

vzdelávacia inštitúcia

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola zriadená na základe zákona NR SR č.201/1997 Z.z., ktorý vstúpil do platnosti 1. augusta 1997. Poslaním UCM v Trnave je v duchu kresťanských a národných ideálov a v súlade s ...

vzdelávacia inštitúcia

Progresívne materiály (kompozity s kovovou matricou, kovové peny, nanoštruktúrne materiály, superzliatiny, intermetalické materiály, kovové a keramické povlaky), Technológie prípravy progresívnych materiálov (tlaková ...

podnikateľský subjekt

Výroba kovových, drevených a plastových nosičov nákladov. ...

podnikateľský subjekt

Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky (ZSP SR) je organizáciou zamestnávateľov. Bol založený ako jeden z prvých odvetvových zväzov v rámci Zväzu priemyslu SR dňa 10. 7. 1990 na ustanovujúcej schôdzi v Dubnici ...