Pridružený členovia
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

vzdelávacia inštitúcia
V harmónii s definovaným poslaním Slovenskej technickej univerzity aktívne prispievať ako univerzitná fakulta k jeho naplneniu v rámci stanovených kompetencií v akreditovaných oblastiach výučby, vedy a výskumu, s prioritou na materiálové vedy a výrobné technológie: ponúkať a realizovať univerzitný systém vzdelávania vo všetkých troch stupňoch v akreditovaných študijných programoch šíriť, prehlbovať a rozvíjať poznanie nástrojmi vedy a výskumu zabezpečiť prenos výsledkov vedy a výskumu do procesu vzdelávania zabezpečiť transfer výsledkov vedy a výskumu do podnikateľskej praxe chrániť výsledky svojho výskumu začleniť sa do univerzitného systému celoživotného vzdelávania podieľať sa na dlhodobo udržateľnom rozvoji spoločnosti všetkými svojimi aktivitami, ale hlavne rozvíjaním harmonickej osobnosti študenta v kontexte ideálov humanizmu a demokracie.