Prvý pilier

Odborné kurzy pre vrcholových manažérov- zoskupenie viacerých kurzov, ktoré je možné meniť, kombinovať, zlúčiť podľa požiadaviek klienta.

                                                          

Kurz 1: Produkcia a Logistika I.

Počet účastníkov: 8

Rozsah kurzu: 16 hodín / 2 dni

Kurz dostupný v jazyku: Slovenskom 

Obsah kurzu:

 • Výrobné systémy a ich vývoj
 • Metódy zlepšovania procesov
 • Workshop – manažment dodávok
 • Kontrakty
 • Moderný priemysel a produkt

Kurz 2: Produkcia a Logistika II.

Počet účastníkov: 8

Rozsah kurzu: 48 hodín / 6 dní

Kurz dostupný v jazyku: Slovenskom 

Obsah kurzu:

 • "5S –organizácia pracoviska  
 • TPM - totálne produktívna údržba
 • "SMED – rýchle zmeny
 • Mapovanie toku hodnôt
 • Six Sigma
 • Štandardizácia procesov pre hromadnú, sériovú a kusovú výrobu
 • Moderné plánovanie procesov výroby automobilu (zvarovňa, montáž)
 • Automobilová ergonómia

Kurz 3: Produkcia a Logistika III.

Počet účastníkov: 8

Rozsah kurzu: 40 hodín / 5 dní

Kurz dostupný v jazyku: Slovenskom 

Obsah kurzu:  

 • Základy plánovania a optimalizácie logistiky
 • Vnútrohalová logistika a jej prevádzkové komponenty
 • Moderné nástroje plánovania a optimalizácie logistiky
 • Štandardizácia procesov v logistike

Kurz 4: Medzinárodné právo

Počet účastníkov: 8

Rozsah kurzu: 16 hodín / 2 dni

Kurz dostupný v jazyku: Anglickom, Nemeckom, Španielskom

Obsah kurzu:

 • Prehľad právneho systému: Svet a Európa
 • Všeobecné právo verzus občianske právo
 • Európsky právny systém
 • Implikácie pre podnikanie
 • Čo manažéri musia zvážiť?
 • Zmluvné rokovania naprieč kultúrami

Kurz 5: Intercultural management

Počet účastníkov: 8

Rozsah kurzu: 16 hodín / 2 dní

Kurz dostupný v jazyku: Slovenskom, Anglickom, Španielskom

Obsah kurzu:

 • Moderné definície kultúry, Stereotypy a predsudky
 • Piliere interkultúrnej kompetencie, Využitie kultúrnych dimenzií
 • Interkultúrna obchodná komunikácia, Vnímanie naprieč kultúrami
 • Komunikačné štýly, Úloha jazyka
 • Rôzne kultúry - rôzne hodnoty, Interkultúrna adaptácia
 • Time management naprieč kultúrami
 • Kultúra a priestor, Štýly vedenia naprieč kultúrami
 • Interkultúrne budovanie tímu, Vyjednávanie naprieč kultúrami
 • Riešenie problémov v rôznych kultúrach, Úskalia a výhody medzi kultúrnej spolupráce

Kurz 6: Úspešný líder

Počet účastníkov: 8

Rozsah školenia: 48 hodín / 6 dní

Kurz dostupný v jazyku: Slovenskom, Anglickom

Obsah kurzu:

 • Ako viesť seba a druhých – základy leadershipu pre výrobné firmy
 • Získaj ľudí pre svoju víziu – angažovaní ľudia pracujú efektívnejšie
 • Zapoj celý tím pre hľadanie riešenia a príjmanie rozhodnutí – tím ako základ úspechu
 • Hovor s ľuďmi tak, aby sami chceli pracovať a cítili svoju zodpovednosť

Kurz 7: Riadenie ľudského kapitálu

Počet účastníkov: 8

Rozsah kurzu: 48 hodín / 6 dní

Kurz dostupný v jazyku: Slovenskom, Anglickom

Obsah kurzu:

 • Čo robí HR- business partnerom pre jeho interného klienta?
 • Model kontakt – kontrakt – zber dát – vyhodnotenie a závery – feedback.
 • Fáza kontakt – aká forma je kedy účinná.
 • Fáza kontrakt – ako urobiť dohodu dvoch strán.
 • Fáza zber dát – čo potrebujem ja a čo potrebuje môj interný klient.
 • Fáza vyhodnotenie a závery – ako ponúknuť výstupy stráviteľným spôsobom.
 • Fáza feedback – ako posunúť svoju prácu na vyššiu úroveň?

Kurz 8: Business Intelligence – Riadenie výkonnosti a kontroling

Počet účastníkov: 8

Rozsah kurzu: 48 hodín / 6 dní

Kurz dostupný v jazyku: Slovenskom

Obsah kurzu:

 • základné funkcie  modul manažérskeho informačného systému
 • dátové modelovanie, procesné modelovanie
 • manažérske navigačné panely
 • predajná výkonnosť, náladovosť a ziskovosť výkonov
 • kalkulácia fixných a režijných nákladov, finančná výkonnosť