Harmonogram 2014

Prvý pilier - Odborné kurzy pre vrcholových manažérov

 

Kurz 1: Produkcia a Logistika I.

Kurz 2: Produkcia a Logistika II.

Kurz 3 : Produkcia a Logistika III.

Kurz 4: Medzinárodné právo

Kurz 5: Intercultural management

Termín konania kurzu bude stanovený po vzájomnej dohode podľa požiadaviek zákazníka a dostupnosti lektora.

Kurz 6: Úspešný líder

 

 

marec

apríl

máj

jún

"Leadership"

Ako viesť seba a druhých

 

3.-4.4.

   

Získaj ľudí pre svoju víziu

 

25.4.

   

Zapoj celý tím pre hľadanie riešení a prijímanie rozhodnutí

   

23.5.

 

Hovor s ľuďmi tak, aby sami chceli pracovať a cítili svoju zodpovednosť

     

13.6.

 

Kurz 7: Riadenie ľudského kapitálu

 

Modul

Tréning

marec

apríl

máj

jún

"HR"

Rešpektovaný HR biznis partner I.

7.3.

     

Rešpektovaný HR biznis partner II.

 

11.4.

   

Projektový manažment pre HR

   

16.5.

 

Vyber si do tímu pracantov

14.3.

     

nastav systém odmeňovania a motivuj

 

24.4.

   

Vychovávajte svojich nástupcov

     

6.6.

 

Kurz 8: Business Inteligence - Riadenie výkonnosti a kontroling

 

Procesy riadenia výkonnosti s využitím prostriedkov BI

11.2. 2014

Predajná výkonnosť

12.2. 201

Nákladovosť výkonu a finančná výkonnosť firmy

 

13.2.2014

Konroling výroby, výrobných kapacít a nákupu

25.2.2014

Riadenie strategických zmien

26.2.2014

Case study - pre konkrétnu firmu

Termín bude individuálne dohodnutý s konkrétnou firmou

 

Druhý pilier : Biele goliere/stredný manažment a technickí pracovníci

 

Kurz 2: Úspešný predaj

 

Modul

Tréning

marec

apríl

máj

jún

"Predaj"

Efektívne vyjednávanie

   

22.5.

 

Riešenie konfliktov ako súčasť efektívnej práce s ľuďmi

     

20.6.

Efektívna komunikácia pre každú pracovnú situáciu

   

30.5.

 

 

Kurz 1: Konštruovanie v prostredí CATIA s praktickými riešeniami pre konštruktérov

Kurz 3 : Projektový management

Kurz 4: Metrológia v systémoch managementu kvality

Kurz 5: Kontrola kvality na CMM

Kurz 6: Management kvality

Kurz 7: Hydrulické a pneumatické systémy

Kurz 8: Automatizované systémy

Termín konania kurzu bude stanovený po vzájomnej dohode podľa požiadaviek zákazníka a dostupnosti lektora.

 

Kurz 9: Základy technológie vstrekovania plastov

 

1. termín: 7. januára 2014 8:00 - 10. januára 2014 16:00

 

2. termín: 11. marca 2014 8:00 - 14. marca 2014 16:00

 

3. termín: 13. mája 2014 8:00 - 16. mája 2014 16:00

 

4. termín: 15. júla 2014 8:00 - 18. júla 2014 16:00

 

5. termín: 16. septembra 2014 8:00 - 19. septembra 2014 16:00

 

6. termín: 18. novembra 2014 8:00 - 21. novembra 2014 16:00

 

Kurz 10: Technológia vstrekovania plastov pre pokročilých

 

1. termín:14. januára 2014 8:00 -16.januára 2014 16:00

 

2. termín: 18. marca 2014 8:00 - 20. marca 2014 16:00

 

3. termín:20. mája 2014 8:00 - 22. mája 2014 16:00

 

4. termín: 22. júla 2014 8:00 - 24. júla 2014 16:00

 

5. termín: 23. septembra 2014 8:00 - 25. septembra 2014 16:00

 

6. termín: 26. novembra 2014 8:00 - 28. novembra 2014 16:00

 

Kurz 11: Manažérsky kurz - znižovanie nákladov a škôd vo výrobe

 

Termín 1: 28. januára 2014 8:00 – 30. januára 2014 16:00

 

Termín 2: 1. apríla 2014 8:00 - 3. apríla 2014 16:00

 

Termín 3: 2. júna 2014 8:00 - 5. júna 2014 16:00

 

Termín 4: 5. augusta 2014 8:00 - 7. augusta 2014 16:00

 

Termín 5: 7. októbra 2014 8:00 - 9. októbra 2014 16:00

 

Termín 6: 10. decembra 2014 8:00 - 12. decembra 2014 16:00

 

Tretí pilier - Modré goliere/ výrobní pracovníci

Kurz 1: Údržba

Kurz 2: Čítanie technických výkresov

Termín konania kurzu bude stanovený po vzájomnej dohode podľa požiadaviek zákazníka a dostupnosti lektora.

 

Kurz 3: Ovládanie a programovanie priemyselných robotov Tecno Matic Compact

 

Termín 1: 4. februára 2014 8:00 - 6. februára 2014 16:00

 

Termín 2: 8. apríla 2014 8:00 - 10. apríla 2014 16:00

 

Termín 3: 11. júna 2014 8:00 - 13. júna 2014 16:00

 

Termín 4: 13. augusta 2014 8:00 - 15. augusta 2014 16:00

 

Termín 5: 15. októbra 2014 8:00 - 17. októbra 2014 16:00

 

Kurz 4: Programovanie plastikárskej nadstavby Plastic Ware robotov ABB

 

Termín 1: 11. februára 2014 8:00 - 13. februára 2014 16:00

 

Termín 2: 15. apríla 2014 8:00 - 17. apríla 2014 16:00

 

Termín 3: 17. júna 2014 8:00 - 19. júna 2014 16:00

 

Termín 4: 19. augusta 2014 8:00 - 21. augusta 2014 16:00

 

Termín 5: 21. októbra 2014 8:00 - 23. októbra 2014 16:00

 

Kurz 5: Obsluha a ovládanie vstrekovacích lisov HAITIAN rady MARS

 

Termín 1: 18. februára 2014 8:00 - 20. februára 2014 16:00

 

Termín 2: 23. apríla 2014 8:00 - 25. apríla 2014 16:00

 

Termín 3: 25. júna 2014 8:00 - 27. júna 2014 16:00

 

Termín 4: 26. augusta 2014 8:00 - 28. augusta 2014 16:00

 

Termín 5: 29. októbra 2014 8:00 - 31. októbra 2014 16:00

 

Kurz 6: Obsluha a ovládanie vstrekovacích lisov ZHAFIR rady VENUS

 

Termín 1: 25. februára 2014 8:00 - 27. februára 2014 16:00

 

Termín 2: 28. apríla 2014 8:00 - 30. apríla 2014 16:00

 

Termín 3: 1. júla 2014 8:00 - 3. júla 2014 16:00

 

Termín 4: 2. septembra 2014 8:00 - 5. septembra 2014 16:00

 

Termín 5: 3. novembra 2018:00 - 6. novembra 2014 16:00

 

Termín 6: 16. decembra 2014 8:00 - 18. decembra 2014 16:00

 

Kurz 7: Obsluha systému prenosu dát MANET

 

Termín 1: 5.marca 2014 8:00 - 16:00

 

Termín 2: 7. mája 2014 8:00 - 16:00

 

Termín 3: 9. júla 2014 8:00 - 16:00

 

Termín 4: 10. septembra 2014 8:00 - 16:00

 

Termín 5: 12. novembra 2014 8:00 - 16:00