React


Cieľom projektu je informovať širokú verejnosť a žiakov vyšších ročníkov základných škôl o nepriaznivých zmenách klímy, riešenia na nápravu situácie, o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE)  a o praktických možnostiach energetického využitia Slnka v domácnosti ako alternatíve ku klasickým zdrojom energie s cieľom propagovať možnosti získania energie, ktoré priaznivo reagujú na zmeny klímy.

Zároveň si projekt kladie za cieľ vzbudiť záujem žiakov základných škôl o elektrotechnické a energetické odbory s tým, že si neskôr vyberú štúdium na strednej škole technického zamerania a následne  sa ľahšie uplatnia na trhu práce. 

Súčasťou dňa otvorených dverí je prezentácia, venovaná praktickým ukážkam manažmentu energeticky nezávislej budovy zo strany spoločnosti ESM YZAMER energetické služby a monitoring s.r.o. Seminár je určený pre širokú odbornú verejnosť. Prezentácia sa začína v každom z oboch dní o 15:00 hod v priestoroch Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave, Sibírska 1. Vstup je voľný.

 

Projekt Slnko naše každodenné je finančne podporený grantom mesta Trnava.